Dựa trên nền tảng công nghệ Web phát triển nhiều năm qua, Sao Mộc Media đã nghiên cứu và phát triển hệ thống
thương mại điện tử với đầy đủ các tính năng ưu việt đảm bảo có thể cung cấp đầy đủ, hoàn chỉnh
các chức năng mạnh mẽ, hỗ trợ cho việc thực hiện thương mại điện tử trực tuyến.