HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ

Khởi tạo danh mục

Thêm - sửa - xóa, tạo danh mục các cấp 1, 2, 3, ... viết tiêu đề chuẩn SEO

Khởi tạo sản phẩm

Quản lý sản phẩm: thêm - sửa - xóa, đưa SP vào trong các danh mục. viết tiêu đề chuẩn SEO.

Quản lý tin tức

Thêm danh mục tin và bài viết như trang tin chuyên nghiệp

 

HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ HEADER, MENU
Hướng dẫn sử dụng các tính năng thay đổi màu sắc, xử lý menu cao cấp đa lớp ... 

HDSD Mega Menu Horizontal (menu Ngang, menu Phải)

HDSD Mega Menu Vertical (menu Dọc, menu Trái)

HDSD Module ADM Header


 

HƯỚNG DẪN TẠO 1 SỐ GIAO DIỆN
Hướng dẫn sử dụng kết hợp các tính năng để khởi tạo giao diện theo mong muốn 

Hướng dẫn làm website mỹ phẩm bằng ADM Theme Framework